Gutenberg ohje lohkot ja niiden lisaaminen

Painettavan artikkelin luominen nopea.media WordPress-lisäosalla

Aloita kirjoittaminen lisäämällä artikkelin/sivun otsikko omaan kenttäänsä. Tämän jälkeen lisää ensimmäinen lohko. Lohkot tulevat esiin vasemman ylänurkan plusmerkistä (+). Merkki tulee näkyviin myös lisäämiesi lohkojen alapuolelle.

PDF Blocks kategoriasta löydät kaikki Nopea.median lohkot

PDF Columns

 • Perussisältökenttä, jossa sisällön saa jaettua 1-3 palstaan

PDF Columns image

 • Sisältökenttä, jonka voi jakaa 2-3 palstaan ja johon tulee oikeaan ylänurkkaan kuva.
 • Jos sisältökenttä on 3 palstaa, tulee kuva 2 palstan levyisenä ja jos sisältökenttä on 2 palstaa, tulee kuva 1 palstan levyisenä.
 • Kuvan kokoa voi muuttaa

PDF Image/chart & content

 • Lohko, jolla saa kuvan ja sisällön vierekkäin tai allekkain
 • Kuvan sijainti (oikea/vasen/ylhäällä)
 • Kuvan koon muuttaminen

PDF Spacer

 • Tyhjän tilan lisääminen lohkojen väliin

PDF Infoboksi

 • Sisältökenttä, jonka saa korostettua taustavärillä tai reunuksella
 • Tyylin ja koon muuttaminen

PDF 2 Columns

 • 2 erillistä sisältökenttää, jotka tulevat kumpikin yhteen palstaan
 • Palstojen leveys säädettävissä

PDF Page break

 • Sivun vaihto

PDF Column Break

 • Palstan vaihto, on käytettävissä ainoastaan niissä joissa on mahdollisuus käyttää useampia palstoja eli PDF Columns ja PDF Columns Image lohkoissa.

Jokaiselle tekstin osalle on oma erillinen lohko. Artikkelia voidaan siis työstää niin sanotusti “pala kerrallaan”.

Käsittele sisältöä lohkoina

Lohkonavigoinnista näet kaikki lisäämäsi lohkot sekä niiden järjestyksen. Voit myös siirtyä haluamaasi lohkoon klikkaamalla.

Lohkoja voi laittaa myös sisäkkäin, Tätä voi hyödyntää esimerkiksi silloin kun tekstiä kirjoitetaan päälohkon alle (PDF Columns) tai kahteen palstaan käyttäen PDF 2 Columns-lohkoa.

Lohkoa klikkaamalla saat esiin lohkon asetukset. Ne tulevat reunavalikkoon oikealle puolelle.

Esimerkkikuvasta näet, että voit muokata esimerkiksi PDF Columns-lohkon ylä- ja alamarginaaleja, palstojen määrää, tekstin asettelua ja laittaa sisällön alkamaan uudelta sivulta. Vastaavasti samasta paikasta muillekin lohkoille löytyy niihin liittyvät asetukset, esimerkiksi kuvalohkoille kuvan koko ja infoboksille tausta ja reuna-asetukset.

Taitetun PDF-tiedoston asetukset

Klikkaamalla reunavalikon ”töpseli” kuvaketta pääset luomaan PDF-tiedoston ja muokkaamaan sen asetuksia.

Asetuksissa voit muokata esimerkiksi artikkelin ulkoasua, marginaaleja ja artikkelikuvan kokoa painoversiossa. Voit myös valita artikkelille taustakuvan tai taustavärin.

Ensimmäisenä ylimpänä on valinta “Luo PDF”, josta valitsemalla luodaan uusi PDF-tiedosto artikkelista aina, kun klikataan “Tallenna luonnos” tai “Päivitä” nappeja.

Näytä alatunniste tarkoittaa sitä, että julkaisun asetuksissa syötettävä julkaisun alatunniste näytetään tässä artikkelissa. Alatunnisteessa voi olla tekstiä ja/tai sivunumero. Alatunniste tulee näkyviin vain koko julkaisua luotaessa, ei silloin kun esikatselet yhtä artikkelia.

Voit luoda artikkelista joko painolaatuisen PDF:n, johon kuvat tulevat täysikokoisina ja tiedostoon tulee mukaan leikkuuvarat ja -merkit. Toinen vaihtoehto on Weblaatu, jossa kuvat ovat pienempiä ja tiedostoissa ei ole leikkuuvaroja. Weblaatu on tiedostokooltaan huomattavasti pienempi. Weblaatu soveltuu siten paremmin, jos tiedostoa halutaan jakaa verkossa tai sähköpostin välityksellä tai sitä halutaan tulostaa omalla tulostimella. Tällöin leikkuuvarat eivät sotke asetuksia.

Lisää PDF-sivu valinnasta saat lisättyä erikseen taittamasi PDF-sivun osaksi julkaisua (esim. kansilehti tai koko sivun mainos). Jos lataat PDF-sivun, tällöin artikkelin sisältö ei tule näkyviin osana PDF-julkaisua, vaan voit syöttää sisältöön samat tiedot kuin PDF-sivulla on, mutta verkkoystävällisessä muodossa.

Artikkelin pääotsikon paikaksi voit valita joko artikkelikuvan päällä (on top of main image) tai artikkelikuvan alapuolella eli artikkelikuvan jälkeen (under main image). Jos valitset on top of main image, tulee pääotsikon taustalle väri. Jos et lisää artikkelikuvaa tai valitset, että sitä ei näytetä sivulla, näkyy pääotsikko tällöin taustavärillä kun valintana on “on top of main image”. Jos valitset, että otsikko näkyy pääkuvan alapuolella, voit valita, että otsikko piilotetaan kokonaan tai että otsikolla on alleviivaus.

Voit myös valita artikkelikuvalle koon suhteessa sivukokoon. Vaihtoehtoja ovat neljäsosa, kolmasosa, puolikas, kaksi kolmasosaa, kolme neljäsosaa ja koko sivun kuva.

Muokkaa marginaaleja kohdasta muokataan sivun yläreunan, alareunan, oikean reunan ja vasemman reunan marginaaleja.

Valitse teema -kohdasta voit valita teeman, jota haluat artikkeleissasi käyttää. Teemat ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat mm. otsikoiden värityksiin, fontin kokoon eri otsikko- ja sisältötasoilla, fonttiin ja muihin vastaavantyyppisiin asetuksiin. Läpi julkaisun kannattaa käyttää samaa teemaa.

Kohdasta lisää taustaväri/taustakuva voit lisätä artikkelillesi taustavärin tai kuvan.

Pääset luomaan PDF tiedoston klikkaamalla ”Generate PDF” ja valitsemalla kohdasta ”Publications” julkaisun/lehden, johon haluat artikkelin lisätä

Artikkelikuvan lisääminen

Lisää artikkelikuva asiakirjan asetuksista kohdasta “artikkelikuva”. Artikkelikuva näkyy artikkelin pääkuvana teeman mukaisesti verkossa. PDF-versioon voit erikseen valita, haluatko että pääkuva näkyy siellä vai ei.