Siirry suoraan sisältöön

Lehden taitto eri kohderyhmille kustannustehokkaasti

Lehden taitto eri kohderyhmille on kustannustehokasta Nopea.media-ratkaisun avulla

Lehden taitto eri kohderyhmille kustannustehokkaasti auttaa yritystä erottumaan joukosta digitaalisen median murroksen keskellä. Internetissä vietetystä ajasta yli puolet on jo mobiilia ja viime vuoden mobiilikäyttäjien määrä kasvoi 9 %. Pelkästään kotimaisten medioiden sivuilla kävi syyskuussa 2018 huimat 3,1 miljoonaa mobiilikävijää. Median kulutus kasvaa vuosittain ja sen osuus on jo puolet koko vuorokaudesta (Yhtäaikainen käyttö laskettu tuplana). Nämä tilastot kertovat, että ihmisten tapa kuluttaa sisältöä on muuttunut rajusti viime vuosien aikana. Yhä useammin verkkosivujen palveluita tai uutisia selataan mobiililaitteella ja yhä useampi lukee asiakaslehteä ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Mobiili syrjäyttää perinteisiä median käyttökanavia ja ilmaisen sisällön tarjonta on moninkertaistunut viime vuosien aikana. Nykypäivänä kuka tahansa voi tehdä, tuottaa ja tarjota sisältöä koko maailman nähtäväksi. Tämän vuoksi sisällön laadulla ja saatavuudella on erittäin tärkeä rooli oikeiden kohderyhmien tavoittamisessa. Ihmisten huomiota on siis vaikeampi saavuttaa. Tämä tarkoittaa muutosta perinteiselle lehden taittamiselle.

Verkkojulkaiseminen kasvaa samalla, kun lehden taitto vähenee. Lehtien taittamisen volyymi on puolittunut viime vuosikymmenessä. Tämä näkyy myös suomalaisten painettujen sanoma- ja aikakauslehtien levikkimäärissä, sillä ne ovat pudonneet tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Sanoma- ja aikakausilehtien digiversioita luetaan sen sijaan entistä enemmän. Toisin sanoen, siinä missä painetun lehden levikki laskee, digilehtien määrä kasvaa.

Siitä huolimatta paperilehdet eivät kuitenkaan ole katoamassa. Painetuille lehdille löytyy oma lukijakuntansa, vaikka painosmäärät vähenevätkin. Nykyteknologian myötä taittaminen on kustannustehokkaampaa. Tämä on helpottanut kohdennettujen lehtien taittamista, joiden avulla tavoitetaan juuri haluttu yleisö.

Monissa tapauksissa lehden taitolla eri kohderyhmiä varten tavoitetaan yleisöä, jota ei verkkomateriaalin avulla tavoita ja pelkkään digijulkaisuun siirtyminen tarkoittaa monesti sitä, että entisiä lukijoita menetetään.  Monilla yrityksillä saattaa myös olla todella pieni avainkohderyhmä. Tällöin kohderyhmän tavoittamiseen voidaan panostaa ihan eri tavalla kuin jos yritetään tavoittaa isoa määrää yleisöä. Kun digisisällöllä tavoittaa helposti ja kustannustehokkaasti tuhansia tai kymmeniätuhansia lukijoita, saattaa tavoittamatta jäädä kuitenkin ne tärkeimmät: isojen yritysten avainhenkilöt. Tällöin kustannustehokas tapa taittaa asiakaslehti paperisena on erittäin tarpeellinen.

Painetut tuotteet sopivat myös esimerkiksi messuille ja tapaamisiin. Painettu materiaali auttaa sinua jäämään paremmin mieleen ja se on hyvä tapa vahvistaa omaa asemaansa tietyn alan asiantuntijana.Lehden taitosta on tulossa ratkaisu, jolla voidaan tavoittaa VIP-kohderyhmiä. Se ei kuitenkaan ole ”The Media” vaan enemmänkin sisältötarjonnan lippulaiva.

Tutustu Nopea.media-ratkaisuun, jolla lehden taitto onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti samalla vaivalla sekä painoon että verkkoon.