Paperinen lehti - lisää lukijoita verkkolehdellä

Lisää lukijoita

Yrityksen asiakaslehti on verkossa ja täynnä hyvien vinkkien perusteella tehtyjä kiinnostavia artikkeleita, mutta lukijamäärä ei tunnu nousevan. Mikä neuvoksi?

Verkossa on valtavasti sisältöä ja asiakaslehti voi helposti hukkua muun sisällön joukkoon, kun ihmiset eivät sitä löydä.

Kilpailu on kovaa, sillä sisältöä verkkoon tuotetaan lukemattomia määriä joka päivä: internetissä on tällä hetkellä noin kaksi biljoonaa sivustoa. Verkkokävijöiden huomiosta kilpailee siis valtava määrä sivustoja vaikka mukaan laskettaisiin vain kutakin henkilöä kiinnostavien aiheiden sivustot. Pelkästään Suomessa lukijoiden ajasta kilpailee monta eri mediaa. Suomen suurin verkkomedia Ilta-Sanomat tavoittaa jo yksinään noin 3,8 miljoonaan kävijää kuukausittain (lokakuu 2018).

Verkkolehti lisää näkyvyyttä

Vaikka asiakaslehdellä olisi ollut pieni levikki paperiversiona, on verkossa mahdollisuus tavoittaa paljon enemmän lukijoita. Asiakaslehdet sisältävät yleensä laaja-alaisesti artikkeleita tietyn aiheen ympäriltä ja tarjoavat sellaista tietoa lukijoille, jota ei muualta helposti löydä. Siksi asiakaslehdet voivat olla todella potentiaalisia kilpailijoita aikakauslehdille. Verkkojulkaisu tarjoaa myös mahdollisuuden asiakaslehden tekoon niille yrityksille, joilla se printtiversiona ei ole ollut mahdollista.

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa (Kubo – Kuluttajat sisältöjen käyttäjinä) selvisi, että painettu asiakaslehti on asiakkaiden ehdoton suosikki yrityksen eri asiakasviestinnästä ja hyödyllisin tieto päätöksenteon tueksi on myös tullut asiakaslehdistä. Tämä tutkimus osoittaa, että asiakaslehtien sisältöjä arvostetaan. 

Digitaalinen julkaisu aitona verkkolehtenä

Aiemmin lehtiä on julkaistu verkossa PDF-näköislehtinä, mutta nykyään suosituin valinta on verkkolehti, joka toimii hyvin kaikilla eri päätelaitteilla. Vaikka hakukoneet osaavatkin indeksoida PDF-tiedostot, on erillisten verkossa julkaistujen artikkeleiden hakukoneoptimointi huomattavasti helpompaa, Lisäksi verkkolehden artikkeleita on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa ja näin kasvattaa lukijajoukkoa. 

Verkossa julkaistava asiakaslehti antaa myös mahdollisuuden monipuolisemmalle sisällölle kuin paperilehti. Digitaaliseen lehteen on mahdollisuus lisätä videoita sekä enemmän kuvia, kun artikkelin sivumäärä ei ole rajoitteena. Digitaalinen lehti voi myös päivittyä useammin kuin perinteinen paperiversio, jolloin lukija saa useammin häntä kiinnostavaa sisältöä.

Miten kävijät löytävät verkkolehteen?

Asiakaslehden verkkoversiosta viestitään yleensä hyvin jo olemassa oleville lukijoille. Osa näistä lukijoista siirtyy verkkolehden käyttäjiksi, osa lukee sekä paperista että digitaalista versiota ja osa jää vain printtilehden lukijoiksi. Verkkolehden tulisikin tavoittaa uusia lukijoita, jotka etsivät tietoa verkosta ja viettävät aikaa siellä. 

Kävijöitä voi hakea verkkolehteen useilla eri kanavilla, muun muassa:

  • Hakukoneoptimoinnilla
  • Sosiaalisessa mediassa
  • Maksetulla mainonnalla
  • Uutiskirjeillä

Kerroimme artikkelissa “Asiakaslehden hakukoneoptimointi”, miten verkkolehden jutuille voidaan tavoitella hyvää hakukonenäkyvyyttä. Hakukonenäkyvyys on kuitenkin vain yksi pieni osa mahdollisuuksista, joilla lehden näkyvyyttä verkossa voi kasvattaa. Hakukoneen lisäksi maksutonta näkyvyyttä asiakaslehdelle  saa myös sosiaalisesta mediasta.

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

Yrityssivujen julkaisut saavat yhä vähemmän näkyvyyttä Facebookissa, sillä Facebook haluaa yhä pysyä ennen kaikkea yhteisöpalveluna. Facebookissa kullekin käyttäjälle on tarjolla noin 1500 julkaisua, joka kerta kun hän kirjautuu Facebookiin. Näistä noin 300 julkaisua suodatetaan käyttäjälle.LinkedIn on suunnattu enemmän yrityskäyttöön ja sen toimintalogiikka on hyvin samankaltainen Facebookin kanssa. LinkedInissä on mahdollisuus tavoittaa useiden alojen ammattilaisia, jotka voivat olla juuri asiakaslehden kohderyhmää. LinkedInistä tulee tyypillisesti vähemmän kävijöitä kuin Facebookista, mutta he viettävät artikkeleiden parissa enemmän aikaa. Muita sosiaalisen median kanavia, joissa asiakaslehden artikkeleita voi jakaa, ovat esimerkiksi Instagram ja Twitter. 

Käyttäjät jakavat kiinnostavia artikkeleita itse eteenpäin sosiaalisessa mediassa.

Kun käyttäjiä aidosti kiinnostava artikkeli jaetaan Facebookissa tai LinkedInissä, jakavat he sitä myös edelleen. Jos  tehtyä artikkelin julkaisua kommentoidaan, kannattaa siihen aina vastata. Julkaisujen tykkäykset, jaot ja kommentit nostavat kaikki julkaisun orgaanista eli maksutonta näkyvyyttä. Koska Facebook nimenomaan on kanava, joka pyrkii vuorovaikutukseen, kannattaa jokaiseen kommenttiin reagoida – aina. Kun orgaaninen näkyvyys kasvaa, tavoitetaan sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ehkä olleet aiemmin aiheesta kiinnostuneita, mutta kiinnostuvat artikkelin myötä.

Asiakaslehden teeman ympärille voi myös perustaa ryhmän, josta on selkeää hyötyä asiakkaille. Ryhmää voi käyttää paikkana, jonne artikkeleita voi jakaa. Esimerkiksi siivousyritys voisi perustaa ryhmän, jossa sekä yritys että ryhmäläiset voivat jakaa kodinhoitovinkkejä. Ryhmään tehdyt postaukset saavat hyvää orgaanista näkyvyyttä ja palvelevat samalla asiakkaita, kun ryhmä perustuu aitoon vuorovaikutukseen. Esimerkiksi jo Facebookin alkuaikoina Dansukker perusti Facebook-sivunsa johtoajatuksenaan selvästi vuorovaikutus: sivun nimi on ”Ihan itse tehty” ja siellä sekä Dansukker että sivusta tykkääjät jakoivat reseptejä. 

Maksettu näkyvyys

Hakukoneissa (esim. Google Ads) ja kaikissa sosiaalisen median kanavissa on mahdollisuus kasvattaa näkyvyyttä maksullisella mainonnalla ja hyvällä kohdennuksella tämä voikin tuottaa erinomaisia tuloksia. Jos asiakaslehden lukijaprofiilin tuntee hyvin, on esimerkiksi Facebookissa ja LinkedInissä mahdollista kohdistaa mainonta hyvinkin tarkasti tai kerätä ensin dataa asiakaslehden sivuilla käyneistä ja näyttää mainosta sitten saman tyyppisille käyttäjille. 

Hakukonemainoksissa kohdennusta ei voi tehdä yhtä tarkasti kuin sosiaalisessa mediassa, sillä kävijöistä tiedetään vähemmän. Google Ads tarjoaa kuitenkin Display-mainokset, joita voidaan näyttää bannerimainoksia näyttävillä sivustoilla. Nämä mainokset voi kohdistaa omalla sivustolla jo käyneille henkilöille, jolloin lukijat saadaan palaamaan oman sisällön pariin. 

Uutiskirjeet

Paperilehden julkaisua mainostetaan usein myös sosiaalisessa mediassa. Toinen suosittu tapa on mainostaa asiakaslehden artikkeleita osana uutiskirjeitä. Usein mainostus tehdään lehden julkaisun yhteydessä, sillä toisin kuin sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeeseen halutaan usein kasata kerralla laajempi katsaus artikkeleista.