Siirry suoraan sisältöön

Millainen on hyvä painojulkaisu?

Painojulkaisu tarjoilee lukijalle valikoidut sisällöt

Painetussa tuotteessa tietoa ei voida linkittää ja etsiä rajattomasti kuten verkossa. Sen sijaan printtiin voidaan valita tietyt sisällöt, jotka lukijalle halutaan sillä hetkellä tarjoilla. Painettu julkaisu on kokonaisuus, joka voidaan rakentaa esimerkiksi tietyn teeman ympärille. Toisaalta painojulkaisussa voidaan tarjota vain tietty aihe kuten tuotteen esittely.

Painotuotetta luetaan sivu ja aukeama kerrallaan. Jos tuote on monisivuinen, se usein selaillaan ensin ja muodostetaan mielikuva sisällöstä ja brändistä. Tekstiä luetaan mielellään monipalstaisena ja ensin kiinnitetään huomiota kuviin, otsikoihin ja nostoihin.

Hyvässä painotuotteessa:

  • sisällöt on valittu huolella kohderyhmää ja tavoitteita ajatellen
  • rakenne on optimoitu printtilukemista varten (palstoitukset, nostot ym.)
  • ulkoasu on edustava ja tukee organisaation brändiä

Painotuotteiden riskit ja niiden minimoiminen

Koska painotuotteita ei pysty päivittämään samaan tapaan kuin verkkosivuja, ne saattavat vanheta tai muuttua epäolennaisiksi herkemmin. Etenkin, jos julkaisu sisältää ajankohtaisia tai suhdanteille alttiita aiheita, ne saattavat raskaan taittoprosessin myötä olla painosta tullessaan jo muuttuneita.

Ratkaisuna tähän on valita taittoprosessi, joka on mahdollisimman helppo ja jossa sisältöjä on helppo päivittää. Painosmäärien kannattaa olla kerrallaan vain sen verran suuret kuin tarpeen, jotta julkaisuja ei jää toimiston nurkkiin pölyttymään.

Kuten Smithersin tutkimuksessakin todettiin, tulevaisuudessa kysyntää on yhä enemmän kustannustehokkaille, ketterille ja räätälöitäville verkosta-painoon-ratkaisuille. Yksi tällainen on kotimainen nopea.media, jolla sisällöt luodaan lukijaystävällisesti verkkosivustolle ja samoista artikkeleista helposti printtiin optimoiduiksi julkaisuiksi.

Uuden ajan räätälöidyt painojulkaisut

Perinteisesti printtiä on hyödynnetty säännöllisin väliajoin ilmestyvissä julkaisuissa, joissa sama tuotos on jaeltu samalle laajalle yleisöille. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi muutaman kerran vuodessa ilmestyvät asiakaslehdet, kerran vuodessa ilmestyvät vuosikertomukset tai pitkään samana säilyvät tuote- tai yritysesitteet.

Kuitenkin samaan tapaan kuin digiviestinnässä, myös painetuissa tuotteissa lukijaa puhuttelevat parhaiten juuri hänen tarpeisiinsa pureutuvat sisällöt. Kun sisällöt tuotetaan ketterällä taittoprosessilla, painotuotteita voidaan helposti räätälöidä ja tilata lyhyelläkin varoitusajalla ja matalin kustannuksin.

Esimerkiksi nopea.medialla artikkelit ja muut sisällöt luodaan WordPressin tekstieditorissa. Sieltä ne voidaan joko julkaista verkkoon tai jättää luonnoksiin. Kummassakin tapauksessa sisällöistä voidaan helposti generoida kutakin tilaisuutta tai asiakasryhmää varten räätälöidyt painovalmiit tiedostot. Tiedosto on sellaisenaan valmis lähetettäväksi painoon, tai sen voi itse tulostaa vaikkapa asiakastapaamisessa jaettavaksi.

Räätälöityjä painojulkaisuja ovat muun muassa:

  • Lehdet, joiden sisältö on räätälöity esimerkiksi asiakasryhmän mukaan tai tietyn tilaisuuden aiheen mukaan
  • Esitteet, joissa korostetaan juuri kyseisen tilaisuuden tai asiakastapaamisen kannalta olennaisia asioita
  • Oppaat, joiden sisältöjä voidaan vaihdella tilanteen mukaan

1 kommentti artikkeliin “Millainen on hyvä painojulkaisu?”

  1. Paluuviite: Vuosikatsaus 2022: näin painettuja ja digilehtiä luetaan Suomessa - Nopealehti

Kommentointi ei ole käytössä.