Verkkojulkaisu - Kymenlaakson sähkön verkkovuosikertomus

Näyttävä ja käyttäjäystävällinen verkkojulkaisu – miten viet raportit verkkoon?

Näin loppusyksystä monissa yrityksissä vuosikertomusten laatiminen on työlistan kärjessä ja prosessi toteutetaan todennäköisesti vanhan kaavan mukaan. Vuosikertomus painatetaan ja jos painosmäärä on iso, voi siitä koitua suurikin kuluerä. Olisiko aika uudistaa totuttuja käytänteitä?

Tiesitkö, että vuosikertomuksen ja muut julkaisut voi viedä helposti myös verkkoon? Digiviestintä on paljon muutakin kuin yrityksen verkkosivut. Monikanavaisuus on tärkeä osa nykypäivän sidosryhmäviestintää ja verkkojulkaisut ovat hyvä tapa lisätä diginäkyvyyttä. Verkossa on mahdollista tavoittaa lisää lukijoita pienemmillä kustannuksilla puhumattakaan muista verkon eduista kuten mitattavuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Myös vuosikertomus on mahdollista viedä verkkoon niin, että se palvelee lukijaa verkon mahdollistamilla tavoilla.

Miksi tekisin vuosikertomuksen verkkojulkaisuna – tai ylipäätään?

Verkkojulkaisun perimmäinen tehtävä on sama kuin painojulkaisunkin. Viestiä sidosryhmille tärkeistä organisaatioon liittyvistä asioista, rakentaa asiantuntijaprofiilia ja vahvistaa brändiä. Pörssiyhtiöille vuosikertomuksen julkaisu on lakiin perustuva velvollisuus, mutta myös muille toimijoille vuosikertomuksen tai muun oppaan, raportin tai esitteen julkaisusta on hyötyä. Vuosikertomus tarjoaa kattavan kuvan yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Sitä pidetään yleisesti luotettavana tiedonlähteenä. Jakamalla tietojaan vuosikertomuksessa organisaatio viestii myös läpinäkyvyydestään ja ikään kuin avaa ovensa eri sidosryhmille.

Harva meistä innostuu pitkistä pienellä präntillä painetuista opuksista täynnä tekstiä ja taulukoita. Moni yritys onkin jo hienosti huomioinut vuosikertomuksissaan visuaalisuuden, kuten kuvien käytön tietojen tukena sekä tarinallisuuden, joka herättää datan henkiin. Verkkovuosikertomuksessa tämän kaiken voi tehdä entistä monipuolisemmin. Verkossa kuvien määrää ei tarvitse rajoittaa sivukiintiön vuoksi ja myös formaatit kuten video, audio ja animaatiot ovat mahdollisia. Videot yrityksen sisältä, esimerkiksi työntekijöiden haastattelut, tarjoavat lukijalle aivan erilaista kosketuspintaa ja lisäävät tarinallisuutta. Totta kai verkkojulkaisu myös kulkee lukijan mukana siellä missä hän on – ajasta ja paikasta riippumatta.

Millainen on näyttävä verkkojulkaisu?

Tänä päivänä on jo itsestään selvää, että verkkojulkaisun tulee olla responsiivinen, jolloin se skaalautuu eri päätelaitteille ongelmitta. Kuten aiemmassa kirjoituksessamme totesimme, on niin sanottujen näköisjulkaisuiden aika auttamatta ohi. PDF-julkaisuja tai muita näköislehtialustoilla tuotettuja julkaisuja voi lukea mobiilissakin, mutta lukukokemus on kaukana miellyttävästä: sivu tai pahimmillaan aukeama on mobiilinäytön levyinen, jolloin tekstin näkeminen edellyttää reipasta zoomaamista. PDF-julkaisussa ei myöskään ole navigointimahdollisuutta eikä julkaisua pysty helposti jakamaan osiin.

Näyttävä ja käyttäjäystävällinen verkkojulkaisu toimii responsiivisena verkkosivustona

Visuaalisesti miellyttävässä, kävijäystävällisessä ja helposti hahmotettavassa verkkojulkaisussa on muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

  • sisältö on jaettu kappaleittain tai aiheittain omiksi sivuikseen
    • yksittäiset sivut voi helposti jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
  • navigointi on vaivatonta
  • sisältö on helposti luettavissa niin kännykällä, tabletilla kuin pöytäkoneella
  • dataa elävöittävät dynaamiset graafit, joissa lukija saa lisätietoa viemällä hiiren kaavion päälle
  • Sisällössä hyödynnetään verkon mahdollisuuksia kuten linkityksiä sekä videoita
Verkkojulkaisu - VYR verkko-oppaan dynaamiset graafit

Esimerkkejä näyttävästä verkkojulkaisusta ovat muun muassa Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n verkko-opas ja Kymenlaakson sähkön verkkovuosikertomussivusto. Kymenlaakson sähkön vuosikertomuksia tutkailemalla huomaat, miten paljon lukijaystävällisempi responsiivisena sivustona toteutettu vuosikertomus on verrattuna vanhaan malliin näköisjulkaisuna tehtyyn kertomukseen, joka ei mahdollista navigointia tai tärkeimpien asioiden nopeaa silmäilyä.

Painetut julkaisut verkkojulkaisun rinnalla

Mutta tuoko julkaisun tekeminen painon lisäksi verkkoon hirveästi lisätyötä ja kokonaan uuden suunnitteluprosessin? Tai jos teen raportin verkkojulkaisuna, miten käy painotuotteille? Kun julkaisualusta on oikea, on molemmat kanavat helposti saavutettavissa ilman suurta ylimääräistä vaivaa ja jopa pienemmillä investoinneilla.

Aiemmassa artikkelissamme puhuimme digitaalisen median murroksesta ja siitä, että vaikka verkkojulkaisujen kuluttaminen vie jatkuvasti enemmän sijaa painojulkaisuilta, on painetuille tuotteillekin edelleen kysyntää ja tärkeä tehtävänsä organisaatioiden sisältömarkkinoinnissa. Kun printtijulkaisun lisäksi tarjotaan verkkojulkaisu, ei painosmäärän tarvitse olla yhtä suuri kuin ennen. Ajatus onkin, että julkaisut painatetaan vain tarkkaan valituille kohderyhmille. Kun sisällöt on jo luotu verkkoon, voidaan sieltä valita tärkeimmät ja luetuimmat jutut ja luoda niistä painoon lähetettävä PDF. Nopea.medialla tämä on mahdollista. Verkkojulkaisu käännetään helposti painoon soveltuvaksi muutamilla määrityksillä, joiden avulla taittoon saadaan esimerkiksi palstoitukset sekä sivujen haluttu järjestys. Kuvien optimointi painoon ja leikkuuvarat ja -merkit syntyvät automaattisesti nappia painamalla.

Julkaisemalla vuosikertomuksen tai muun raportin siihen soveltuvalla ohjelmalla sekä verkossa että painettuna:

  1. tavoitat entistä suuremman yleisön ja palvelet tätä yleisöä optimaalisesti hyödyntäen molemman kanavan mahdollisuudet
  2. tehostat kustannuksia: julkaisemiseen tarvitaan vain yksi palvelu, sisältö tarvitsee tuottaa vain kerran ja painojulkaisu voidaan kohdentaa rajatulle ryhmälle
  3. voit arkistoida vanhat vuosikertomukset PDF-tiedostoina ja luopua verkkosivustosta, kun niitä ei enää tarvita

Sekä verkkojulkaisun että painetun tuotteen ulkoasun määrittää organisaation visuaalinen ilme. Nopea.mediassa on oletuksena tietty teema painoa varten, mutta muokkaamme sitä asiakkaidemme toiveen mukaisesti yrityksen ilmeeseen sopiviksi.

1 thought on “Näyttävä ja käyttäjäystävällinen verkkojulkaisu – miten viet raportit verkkoon?

Comments are closed.