Siirry suoraan sisältöön

Printti osana sisältömarkkinointia

Podcast: Kun sisältö kasvaa digistä printtiin

Loyalisticin podcastissa nopea.median Jesse Kivialho ja Loyalisticin Antti Pietilä keskustelivat siitä, miksi printti kannattaa ottaa digin rinnalle osaksi markkinointia.

Kaikille organisaatioille printti ei ehkä ole relevantti viestintäkeino eikä kaikkiin kanaviin ole mahdollista tai järkevääkään suunnata. Enemmistöllä kuitenkin on varmasti tilanteita, joissa painetuilla tuotteilla voidaan herättää kohdeyleisön huomio, tavoittaa katveeseen jääneitä lukijoita ja luoda lisäarvoa räätälöidyllä julkaisulla. Printti täydentää viestinnän kokonaisuutta.

– Sisällön suhteen kannattaa usein olla erilaisissa sosiaalisissa medioissa, koska kussakin mediassa tavoittaa vähän eri ihmisiä vähän eri käyttötilanteissa. Toisin sanoen pystyt kattamaan kohtuullisen lavean tarjoomaan. Samalla lailla printti on täydentävä osa sisältömarkkinointia, jolla katat reaalimaailman kohtaamisen, toteaa Antti.

Lähettämällä painetun tuotteen henkilöille, joita et uutiskirjeitse tavoita, varmistat, ettei viestisi mene ohi.

Sisältöartikkelit, olivat ne sitten verkossa tai painettuna, ovat erinomainen tapa viestiä yleisölle siitä, miten yritys voi heitä auttaa. Yleisöä kiinnostava sisältö, joka on muutakin kuin myyntiä, herättää mielenkiinnon ja houkuttelee lopulta lukijaa tutustumaan myös itse yritykseen paremmin. Jotta tällainen koukku saadaan aikaan, pitää yleisö tietysti tavoittaa.

Yksi tapa haarukoida yleisöä, joka jää digissä saavuttamatta mutta jonka voisi printillä tavoittaa, on tutkia uutiskirjeiden statistiikkaa. Onko tiettyjä asiakkaita, jotka jättävät toistuvasti uutiskirjeen avaamatta tai prospekteja, joilta puuttuu sähköpostiyhteystiedot? Lähettämällä heille painetun tuotteen varmistat, että viestisi ei mene ohi.

Olennaista on myös huomioida printin muuttunut rooli nykyajan mediamaisemassa. Aiemmin tehtiin sisältöä printti edellä ja painetusta lopputuotteesta tehtiin digiversio parhaimmillaankin jälkitoimituksena tai vähintään täysin eri taittona.

– Tänä päivänä, kun ajatellaan printtiä, on siinä kysymys digitaalisen sisällön promoamisesta reaalimaailmaan. Se on siis olemassa olevan sisällön jakamista ja paketoimista. Mahdollisimman tehokkaasti, samalla vaivalla ja logiikalla kuin sitä jaetaan sosiaaliseen mediaan. Ei niin, että sitä varten käynnistyisi raskas tuotantoprosessi, kertoo Antti.

Painettu tuote ja jopa PDF koetaan arvokkaaksi, vaikka se olisikin suurelta osin koostettu jo verkosta löytyvästä sisällöstä.

Nykyajan digimaailmassa printti on myös formaatti, joka tuntuu arvokkaalta. Monet huipputason sisältömarkkinoijat ovat tarttuneet maailmalla trendiin, jossa verkkosisällöstä koostetaan PDF-julkaisuja, oppaita ja kirjoja. Lukija saa kirjan omakseen nimelliseen muutaman dollarin hintaan ja myyjä saa tästä itselleen alun asiakassuhteelle. Painettu tuotos tai jopa PDF koetaan halutuksi ja arvokkaaksi, vaikka se olisikin suurelta osin koostettu jo verkosta löytyvästä sisällöstä.

Jesse ja Antti kehottavat organisaatioita ja sisältömarkkinoijia miettimään printin mahdollisuuksia omassa sisältömarkkinoinnissaan.

Missä kohtaa printti voisi olla teillä keino saada sisältöä jaeltua tehokkaammin? Mikä on teidän sisältömarkkinoinnin ja asiakasuskollisuuden prosessi? Missä kohtaa on asiakkaita tai prospekteja, joita ei vielä tavoiteta niin hyvin kuin toivottaisiin? Onko tässä kohdassa mahdollisuuksia käyttää printtiä keinona saada asiakas palaamaan toivotulle polulle tai luoda hänelle arvokokemusta?

Lue lisää siitä, mihin printtijulkaisuja tarvitaan digimaailmassa.

Lue myös printin mahdollisuuksista digin rinnalla – miten esimerkiksi painetun materiaalin saa pidettyä helposti kustannustehokkaana ja ajantasaisena.

Tämä artikkeli on koottu Antti Pietilän ja Jesse Kivialhon podcast-keskustelusta. Katso tai kuuntele podcast kokonaisuudessaan.